Volwassenen vanaf 18 jaar

Nieuwe bekostiging GGZ: het Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.

Meer informatie kunt u hier vinden.

 • Waar een behandeling tot nu toe aan het eind van de behandelperiode werd ingediend bij de zorgverzekering, zal nu ieder gesprek apart gedeclareerd worden.
 • Behandel consulten blijven onder de zorgverzekeringen vallen, zoals u gewend bent, enkel u ontvangt nu per maand een overzicht van de behandelingen.
 • Het eigen risico in 2024 is € 385,-, elke burger in Nederland heeft hiermee te maken.
 • Elk nieuw kalenderjaar zullen de meeste zorgkosten, ook die voor psychologische zorg, verrekend worden met uw eigen risico. De huisartsenzorg valt niet onder deze regeling.

Met de meeste zorgverzekeringen heb ik een contract, zie hieronder het overzicht:

 • Achmea: Zilveren Kruis, Ziezo, Prolife, Interpolis, FBTO, De Friesland
 • ASR: De Amersfoortse en Ditzo
 • CZ: CZ, CZ Direct, Just, OHRA, Nationale Nederlanden
 • DSW: DSW, Stad Holland, In Twente Zorgverzekeraar
 • Eucare: Aevitae
 • Menzis: Menzis en Anderzorg
 • VGZ: Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd, IZA, UMC
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid en AZVZ
 • ONVZ: ONVZ, PNQ-zorg en VvAA.

Staat uw zorgverzekeraar niet in dit overzicht, dan zult u de factuur zelf in moeten dienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, polis vorm en nog openstaand eigen risico krijgt u een deel of het gehele bedrag vergoed. Dit alles is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa).

Wilt u precies weten, waar u aan toe bent, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar

Tarief OVP, Overig product:

Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u toch een behandeling krijgen. De kosten worden dan per consult bij u in rekening gebracht.

Klachten die door de zorgverzekeraars zijn uitgesloten van vergoeding zijn onder andere partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeid gerelateerde klachten. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bij de werkgever. U kunt uw werkgever hierop wijzen.

De kosten voor deze zogenaamde onverzekerde zorg bedragen € 117,33 per consult.

Afmelding of verzetten afspraak.

Meldt u tijdig af! Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet.

Voor afzeggen of verzetten kunt u contact met mij opnemen. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet (tijdig) is afgezegd, zal een bedrag van € 60,- in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Meer informatie:

 

Jeugdigen tot 18 JAAR

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet van kracht en verloopt de bekostiging van de jeugdzorg niet langer via de zorgverzekeraar, maar via de gemeenten. 

Praktijkinformatie

Voor wie, locatie en bereikbaarheid

Wachttijden

Actuele wachttijden en wachttijdbemiddeling

Tarieven

Kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars

Over mij

Meer informatie over uw psycholoog, Erica Bohnen

Contact

Contactformulier en telefoonnummers