Sinds 2009 is Psychologiepraktijk Bohnen gevestigd in Akelei Huisartsenzorg .

We werken daar zeer frequent met elkaar samen, de meeste cliënten worden door een van de huisartsen naar mij doorverwezen.

Naast mijn praktijk ben ik werkzaam als universitair docent bij (Onderwijs-& Ontwikkelings-) Psychologie aan de Universiteit Leiden. Hier werk ik sinds 1983. Daarnaast heb ik lange tijd gewerkt als schoolpsycholoog bij de school de Brug, verbonden aan het Pedologisch Instituut in Leiden en bij de school voor dove en slechthorende kinderen Effatha (nu Kentalis) in Zoetermeer.

Wanneer komt u bij mij?

De onderstaande lijst geeft een overzicht van veel voorkomende klachten die voor mensen een reden zijn om zich aan te melden, er zijn echter nog veel meer redenen.

Ook als u gewoon graag eens met een psycholoog wilt praten bent u van harte welkom. Het aantal gesprekken wordt vast gesteld, afhankelijk van uw behoefte. U bepaalt zelf wanneer het voor u voldoende is.

Erica Bohnen

U kunt bij mij terecht voor onder andere:

 • Angsten: fobieën, paniekaanvallen, dwangmatig handelen, terugkerende gedachten, piekeren, faalangst
 • Stemmingsklachten: somberheid, eenzaamheid, hopeloos voelen, depressieve klachten, sterk wisselende stemmingen
 • Aanpassings- en verwerkingsproblemen: rouwverwerking, verlies van naasten, werk, gezondheid, levensfase problematiek
 • Identiteitsproblemen: negatief zelfbeeld, onzekerheid, problemen rond assertiviteit, schaamte
 • Werk- en studie gerelateerde problemen: overspannenheid, burn-out, verlies van werk, concentratie problemen, faalangst, onderpresteren
 • Chronisch lichamelijke klachten zonder duidelijk aanwijsbare medische oorzaak: hoofdpijn, buikpijn, allerlei spanningsklachten, hyperventilatie, langdurige vermoeidheid
 • Interpersoonlijke problematiek: relatieproblematiek, opvoedingsproblemen, omgaan met scheiding, conflicten, slachtoffer van schadelijk gedrag van anderen
 • Eetproblemen: teveel of te weinig eten, verstoring van het normale eetpatroon
 • Opvoedingsvragen en -uitdagingen voor ouders
 • Gedrag- en aanpassingsproblemen bij jeugdigen
 • Levensloopbegeleiding voor mensen met een specifieke problematiek

Zorgvragen met crisisgevoelige problematiek, verontrustende psychotische symptomen, wanen, hallucinaties passen niet zozeer in de basis generalistische zorg, die ik bied

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien, of en in hoeverre de behandeling
van deze klachten onder de vergoede zorg vallen.

Praktijkinformatie

Voor wie, locatie en bereikbaarheid

Wachttijden

Actuele wachttijden en wachttijdbemiddeling

Tarieven

Kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars

Over mij

Meer informatie over uw psycholoog, Erica Bohnen

Contact

Contactformulier en telefoonnummers