Procedure

De opbouw van het behandeltraject

Aanmelding

Meestal wordt u verwezen door één van de huisartsen van de Huisartsen praktijk Akelei. Door hen of door één van de assistentes wordt er na overleg met u een afspraak in mijn agenda gezet. De huisarts zal een verwijzing voor u maken, deze dient u mee te nemen naar de eerste afspraak. Het kan ook zijn, dat de huisarts via zorgdomein direct naar mij verwijst, dan is dat voldoende.

Het is ook mogelijk dat u een verwijzing heeft gehad van een andere huisarts. Ook nu kan het zijn, dat deze huisarts de verwijzing via zorgdomein direct naar mij heeft gestuurd.  U moet nu zelf een afspraak maken. U kunt dit via de assistente van Akelei Huisartsenzorg doen of direct met mij contact opnemen: telefonisch 0657675790 of per mail (info@praktijk-bohnen.nl). Als de huisarts u de verwijsbrief heeft mee gegeven, dient u die mee te nemen naar het eerste gesprek.

Een derde mogelijkheid is dat u zichzelf heeft aangemeld via het formulier op deze website. Wanneer ik dit formulier ontvangen heb, zal ik zelf contact met u opnemen. De verwijzing van uw huisarts dient u mee te nemen naar het eerste gesprek.

Het eerste gesprek:

Naast kennismaken staan we stil bij de reden van uw aanmelding en de verwachtingen die u heeft van de hulp.

Globaal komen in dit gesprek ook aanbod: de klachten, onder welke omstandigheden leeft u momenteel, wat is er de laatste tijd gebeurd en hoe gaat u over het algemeen om met allerlei situaties. Dit geeft veelal een goed beeld van mogelijkheden en pijnpunten. Al pratend wordt zo ook duidelijk welke interventies u als helpend ervaart. En welke adviezen al eerder gegeven, wel of niet voor u werken. Na afloop van dit (elk) gesprek vraag ik, of u een vervolgafspraak wilt. U bepaalt zelf, of mijn aanpak voor u nuttig lijkt. Voor de volgende afspraak kunnen we bespreken, wat u intussen kunt doen om meer zicht te krijgen op uw eigen mogelijkheden en steunpunten. Van observatie- of registratieopdrachten maak ik  -indien gewenst- vaak gebruik (eHealth). Registratieformulieren stuur ik u veelal per mail toe.

Behandeling

Kortdurend en klantgericht is het uitgangspunt. Klantgericht, alles wat past bij deze cliënt. Dat kan zijn: EMDR (trauma behandeling via over-stimulatie), Psycho-educatie (uitleg over bepaalde processen tussen hoofd en lijf, interactiepatronen), Protocollen uit de cognitieve gedragstherapie (oefenen met anders denken), de Acceptance and Commitment Therapy (hoe ga je flexibel om met je obstakels, zodat je meer aandacht hebt voor de dingen die echt van belang zijn voor je), Mindfulness, eHealth (psycho-educatie, online oefeningen).

Ik probeer zoveel mogelijk het inzicht in uw eigen patronen en uitlokkers te vergroten en gebruik te maken van oplossingsmogelijkheden, waarover u al beschikt of snel kunt beschikken.

Kortdurend, dat betekent vaak een behandelduur van gemiddeld 5 tot 12 gesprekken. Een gesprek duurt 60 minuten. Hoe vaak we een gesprek hebben, is afhankelijk van uw wens, maar ook van mijn (agenda-)mogelijkheden. Tegen het eind van de behandeling neemt de frequentie altijd af, zo is er voldoende tijd voor nazorg en kunnen we terugval voorkomen.

Tijdens de gesprekken gebruik ik soms de Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale om tevredenheid en effectiviteit te evalueren. Dit zijn eenvoudige lijsten, die onder andere de bejegening in de sessie evalueren.

Doorverwijzing

Soms blijken de gesprekken zoals gevoerd niet toereikend te zijn omdat er andere, meer gespecialiseerde of intensievere zorg nodig is. Dan verwijs ik u terug naar de huisarts of gaan we gezamenlijk onderzoeken welk vervolgtraject het beste aansluit. Indien u toestemming verleent adviseer ik de huisarts.

Praktijkinformatie

Voor wie, locatie en bereikbaarheid

Wachttijden

Actuele wachttijden en wachttijdbemiddeling

Tarieven

Kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars

Over mij

Meer informatie over uw psycholoog, Erica Bohnen

Contact

Contactformulier en telefoonnummers