Kinderen en jeugdigen

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe jeugdwet van kracht en verloopt de bekostiging van de jeugdzorg (jongeren tot 18 jaar) niet langer via de zorgverzekeraar, maar via de gemeenten.

De praktijk heeft contracten afgesloten met de gemeentes Delft, Zoetermeer en de gemeente Westland. Dit betekent, dat u zich direct bij de praktijk kunt aanmelden en wij de financiering met de gemeentes regelen.

In Den Haag is per 1 januari 2024 voor een andere opzet gekozen.. Alle aanmeldingen gaan via “Kracht” of “Rondomjou”. U kunt hierover informatie vinden op de volgende website: jeugdhulpdenhaag.nl

Inmiddels ben ik wel partner van Jeugdhulpinstelling “Kracht”, dus wellicht is het mogelijk dat u via de matchingstafel van Kracht toch bij mij terecht kunt.

Voor informatie zie: zorgaanbieders.

Bereikbaarheid en nabijheid:

Twee dagen en één avond heb ik praktijk. Daarnaast kan de behandeling ook beperkt buiten deze kantoor-/ werkuren plaatsvinden, online of offline.

Op telefoontjes, apps, mail reageer ik zo spoedig mogelijk. U kunt altijd via die media vragen, of ik contact met u opneem.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de assistentes van Akelei Huisartsenzorg, zie website voor de telefoonnummers. Het algemene nummer is: 070 368 36 84.

Gedurende de avond/nacht of in het weekend kunt u in geval van spoed of crisis terecht bij de huisartsendienst SMASH (telefoonnummer 070 346 96 69).

U kunt ook mij bellen – 06 576 757 90 – en in overleg met u en de huisarts kan worden besloten om de crisisdienst Parnassia (Den Haag) in te schakelen.

Tijdens mijn afwezigheid door ziekte of vakantie kunt u terecht bij de POH GGZ, werkzaam bij de Huisartsenpraktijk Akelei.

Praktijktijden en locatie

 • Donderdag van 11.00 uur tot 21.00 uur
  Danckertsstraat 88
  2517 TK Den Haag
  Bij FysioDuinoord Zorgpraktijk
 • Vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur
  Laan van Meerdervoort 782A
  2564 AP Den Haag
  Ingang om de hoek in de Frambozenstraat.

Administratieve ondersteuning voor een zorgvuldige afhandeling.

In het proces van aanmelding bij de Gemeente en afhandeling naar de zorgverzekeraars is Karien Clemens degene die dit regelt. Zij is voor vragen over bv. rekeningen bereikbaar via info@praktijk-bohnen.nl.

Ons rapportcijfer: een 9,2!

We zijn trots op dit resultaat over 2023.

“Een psycholoog met humor in haar ogen”, vond ik een mooi compliment.

We vragen cliënten altijd om feedback, zowel mondeling als via een gestandaardiseerde vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQI). Deze vragenlijst wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten, u dus, goede ervaringen had en waar nog verbetering mogelijk is. Aan het eind van de behandeling krijgt u een link voor deze vragenlijst toegestuurd. De 21 vragen in de lijst gaan over bejegening, informatie over behandeling, samen beslissen en het verloop van de behandeling. Op basis van uw antwoorden, ook anoniem te geven, wordt een eindscore berekend.

Praktijkinformatie

Voor wie, locatie en bereikbaarheid

Wachttijden

Actuele wachttijden en wachttijdbemiddeling

Tarieven

Kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars

Over mij

Meer informatie over uw psycholoog, Erica Bohnen

Contact

Contactformulier en telefoonnummers