TARIEVEN

 

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR:

 

Bij het invoeren van de nieuwe Zorgwet in januari 2014 is bepaald dat wanneer een behandeling voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking komt, er niet meer per consult wordt gerekend, maar dat er met zorgzwaartepakketten wordt gewerkt. Op basis van de ernst van de klachten wordt er een zorgzwaartepakket geopend. Dit betekent dat ook indien u de behandeling voortijdig onderbreekt, het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.

De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en de contracten die de praktijk heeft.

Na afronding van een behandeltraject of na een periode van 365 dagen zal er pas een rekening verstuurd worden.

 

Behandeltraject:

 

Basis GGZ Kort (BK)

Basis GGZ Middel (BM)

Basis GGZ Intensief (BI)

Onvolledig behandeltraject

 

Om onduidelijkheden te voorkomen adviseren wij u om van te voren contact op te nemen met de zorgverzekeraar zodat u weet wat u vergoed krijgt.

Voor 2020/2021 heeft de praktijk contracten afgesloten met de onderstaande zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis

CZ groep

DSW

ASR

Caresq

Menzis

VGZ

Hier kunt u nagaan of uw zorgverzekering onder 1 van de bovengenoemde zorgverzekeraars valt.

 

Verwijzing:

Voor het vergoed krijgen van het behandeltraject dat bij u past, heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist. Hierbij moet specifiek vermeld staan dat het om een verwijzing gaat naar de Generalistische Basis GGZ met een vermoeden van een DSM stoornis.

Tijdens het eerste consult dient u deze verwijsbrief mee te nemen. Het is niet nodig om toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar.

 

Tarief  OVP, Overig product:

Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u toch behandeling volgen. De kosten worden dan per consult bij u in rekening gebracht.

Klachten die door de zorgverzekeraars zijn uitgesloten van vergoeding zijn onder andere partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bij de werkgever. U kunt uw werkgever hierop wijzen.

 

OVP niet basis-pakketzorg  per consult € 114,41

 

Afmelding of verzetten afspraak.

Meldt u tijdig af!

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet. U kunt hiervoor contact opnemen met de doktersassistentes van de Huisartsenpraktijk Akelei. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet is afgezegd, zal een bedrag van € 60,-- in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

FACTURATIE:

 

Factuur

De factuur wordt pas opgemaakt na afronding van de behandeling. Deze zal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar worden gestuurd. Wanneer wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, zult u deze factuur zelf in moeten dienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, polisvorm en eigen risico krijgt u een deel of het gehele bedrag vergoed. Dit alles is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa).

 

Voorschotfactuur:

Indien u het op prijs stelt kan er gewerkt worden met een voorschotfactuur. Per consult betaald u dan € 60,- het betaalde bedrag wordt na afloop van de behandeling verrekenend met de eindfactuur.

 

 

JEUGDIGEN TOT 18 JAAR:

 

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet van kracht en verloopt de bekostiging van de jeugdzorg niet langer via de zorgverzekeraar, maar via de gemeenten. De praktijk heeft hiervoor contracten afgesloten met 10 gemeentes, zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en de gemeente Westland.

Voor informatie zie: https://jeugdhulp-haaglanden.nl

 

Afmelding of verzetten afspraak.

Meldt u tijdig af!

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet. U kunt hiervoor contact opnemen met de doktersassistentes van de Huisartsenpraktijk Akelei. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet is afgezegd, zal een bedrag van € 60 in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

Meer informatie:

Nederlandse Zorgautoriteit algemene informatie

Nederlandse Zorgautoriteit m.b.t. tariefbeschikking

Rijksoverheid wanneer betaal ik een eigen risico voor mijn zorg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke AGB code: 94.007818, BIG-registratie: 39050224525, Kamer van Koophandel: 27367934

Lid: NVO, NVRG, NVGzP, LvvP, zzpjeugdggzhaaglanden en psyzorg Hoflanden

 

Aantal vergoede consulten:

 

2-5 consulten

5-8 consulten

8-13 consulten

1-2 consulten

Maximaal vergoed

bedrag in 2021:

€    522,13

€    885,01

€  1434,96

€    228,04

Maximaal vergoed

bedrag in 2020:

€   503,47

€   853,38

€ 1383,65

€   219,78

BIG geregistreerd onder nummer 39050224525