TARIEVEN

 

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR:

 

Bij het invoeren van de nieuwe Zorgwet in januari 2014 is bepaald dat wanneer een behandeling voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking komt er niet meer per consult wordt gerekend, maar dat er met zorgzwaartepakketten wordt gewerkt. Op basis van de ernst van de klachten wordt er een zorgzwaartepakket geopend. Dit betekent dat ook indien u de behandeling voortijdig onderbreekt, het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.

De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en de contracten die de praktijk heeft.

 

Behandeltraject:

 

Basis GGZ Kort (BK)

Basis GGZ Middel (BM)

Basis GGZ Intensief (BI)

Onvolledig behandeltraject

 

Om onduidelijkheden te voorkomen adviseren wij u om van te voren contact op te nemen met de zorgverzekeraar zodat u weet wat u vergoedt krijgt.

 

Voor 2018 heeft de praktijk contracten afgesloten met  DSW en het Zilveren Kruis, dat betekent dat de facturen rechtstreeks naar de verzekeringen worden gestuurd. Hier kunt u zien wat uw verzekeraar vergoed.

Op deze site kunt u nagaan of uw verzekering onder het contract van DSW of het Zilveren Kruis valt.

 

Verwijzing:

Voor het vergoed krijgen van het behandeltraject dat bij u past, heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist. Hierbij moet specifiek vermeld staan dat het om een verwijzing gaat naar de Generalistische Basis GGZ met een vermoeden van een DSM stoornis.

Tijdens het eerste consult dient u deze verwijsbrief mee te nemen. Het is niet nodig om toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar.

 

Tarief  OVP, Overig product:

Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u toch behandeling volgen. De kosten worden dan per consult bij u in rekening gebracht.

Klachten die door de zorgverzekeraars zijn uitgesloten van vergoeding zijn onder andere partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bji de werkgever. U kunt uw werkgever hierop wijzen.

 

OVP niet basis-pakketzorg  per consult €80,-

 

Afmelding of verzetten afspraak.

Meldt u tijdig af!

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet. U kunt hiervoor contact opnemen met de doktersassistentes van de Huisartsenpraktijk Akelei. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet is afgezegd, zal een bedrag van € 60 in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

FACTURATIE:

 

Factuur

De factuur krijgt u na afronding van de behandeling.

De factuur is het bewijs van de geleverde zorg voor de verzekering. U moet deze factuur zelf indienen bij uw verzekering. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, polisvorm en eigen risico krijgt u een deel of het gehele bedrag vergoed. Dit alles is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZA).

 

Voorschotfactuur:

Indien u het op prijs stelt kan er gewerkt worden met een voorschotfactuur. Per consult betaald u dan € 60, het betaalde bedrag wordt na afloop van de behandeling verrekenend met de eindfactuur.

 

 

JEUGDIGEN TOT 18 JAAR:

 

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet van kracht en verloopt de bekostiging van de jeugdzorg niet langer via de zorgverzekeraar, maar via de gemeenten. De praktijk heeft hiervoor contracten afgesloten met 10 gemeentes, zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en de gemeente Westland.

Voor informatie zie: http://jeugdhulp-haaglanden.nl

 

Afmelding of verzetten afspraak.

Meldt u tijdig af!

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet. U kunt hiervoor contact opnemen met de doktersassistentes van de Huisartsenpraktijk Akelei. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet is afgezegd, zal een bedrag van € 60 in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

Meer informatie:

Nederlandse Zorgautoriteit algemene informatie

Nederlandse Zorgautoriteit m.b.t. tariefbeschikking

Een overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke AGB code: 94.007818, BIG-registratie: 39050224525, Kamer van Koophandel: 27367934

Lid: NVO, NVRG, NVGzP en psyzorg Hoflanden

 

Aantal vergoede consulten:

 

2-5 consulten (294 minuten)

5-8 consulten (495 minuten)

8-13 consulten (750 minuten)

1-2 consulten

Maximaal vergoed

bedrag in 2018:

€ 487,26

€ 830,23

€ 1.301,86

€ 198,88

Maximaal vergoed

bedrag in 2017:

€ 472,65

€ 809,34

€ 1.262,82

€ 192,92

BIG geregistreerd onder nummer 39050224525