TARIEVEN

 

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR:

 

Nieuwe bekostiging GGZ: het Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.

Meer informatie kunt u hier vinden.

 

  • Waar een behandeling tot nu toe aan het eind van de behandelperiode werd ingediend bij de zorgverzekering, zal nu ieder gesprek apart gedeclareerd worden.

  • U hoeft voor deze overgang niets zelf te doen. Al de lopende trajecten werden eind december 2021 afgesloten en waar van toepassing, op 1 januari 2022 weer geopend. Wel wordt uw eigen risico in het nieuwe jaar opnieuw aangesproken door de verzekering.

  • Het eigen risico in 2022 is € 385,-, elke burger in Nederland heeft hiermee te maken.

  • Behandel consulten blijven onder de zorgverzekeringen vallen, zoals u gewend bent, enkel u ontvangt nu per maand een overzicht van de behandelingen.

  • Mocht u meer informatie willen weten over de vergoedingen in 2022, bel dan met uw zorgverzekering.

 

Met de meeste zorgverzekeringen heb ik een contract, zie hieronder het overzicht:

 

Achmea: Zilveren Kruis, Ziezo, Prolife, Interpolis, FBTO, De Friesland

ASR: De Amersfoortse en Ditzo

CZ: CZ, CZ Direct, Just, OHRA, Nationale Nederlanden

DSW: DSW, Stad Holland, In Twente Zorgverzekeraar

Eucare: Aevitae

Menzis: Menzis en Anderzorg

VGZ: Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd, IZA, UMC

Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid en AZVZ

 

Staat uw zorgverzekeraar niet in dit overzicht, dan zult u de factuur zelf in moeten dienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, polis vorm en nog openstaand eigen risico krijgt u een deel of het gehele bedrag vergoed. Dit alles is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa).

Wilt u precies weten, waar u aan toe bent, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar

 

Tarief  OVP, Overig product:

Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u toch een behandeling krijgen. De kosten worden dan per consult bij u in rekening gebracht.

Klachten die door de zorgverzekeraars zijn uitgesloten van vergoeding zijn onder andere partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeid gerelateerde klachten. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bij de werkgever. U kunt uw werkgever hierop wijzen.

 

De kosten voor deze zogenaamde onverzekerde zorg bedragen  € 117,33 per consult.

 

Afmelding of verzetten afspraak.

Meldt u tijdig af!

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet.

Afzegging locatie Akeleistraat: U kunt hiervoor contact opnemen met de doktersassistentes van de Huisartsenpraktijk Akelei.

Afzegging locatie Danckertsstraat: U kunt hiervoor rechtstreeks met mij contact opnemen.

Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet (tijdig) is afgezegd, zal een bedrag van  €  60,- in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

Meer informatie:

Nederlandse Zorgautoriteit algemene informatie

Nederlandse Zorgautoriteit m.b.t. tariefbeschikking

Rijksoverheid wanneer betaal ik een eigen risico voor mijn zorg?

 

 

JEUGDIGEN TOT 18 JAAR

 

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet van kracht en verloopt de bekostiging van de jeugdzorg niet langer via de zorgverzekeraar, maar via de gemeenten. De praktijk heeft hiervoor contracten afgesloten met 10 gemeentes, zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en de gemeente Westland.

Voor informatie zie: zorgaanbieders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke AGB code: 94.007818, BIG-registratie: 39050224525, Kamer van Koophandel: 27367934

Lid: NVO, NVRG, NVGzP, LvvP, zzpjeugdggzhaaglanden en psyzorg Hoflanden

 

 

BIG geregistreerd onder nummer 39050224525